Persoonlijke begeleiding

Stapelen de problemen op sociaal en/of financieel vlak zich op en heeft u geen idee hoe u ze kunt oplossen. Met hulp van een thuisbegeleider vindt u wél een oplossing.

Individuele Ondersteuning Thuis

U kunt voor verschillende zaken een beroep doen op thuisbegeleiding van zorgverlening met zorg, bijvoorbeeld:

  • de organisatie van uw huishouden
  • inkomensbesteding en administratie
  • psychiatrische problemen
  • rouwverwerking

De thuisbegeleider gaat vertrouwelijk met informatie over uw persoonlijke situatie om. Afhankelijk van uw situatie wordt de hulp afgebouwd als u op eigen kracht weer verder kunt of wordt gezocht naar mogelijkheden voor langdurige hulp.

Kosten en indicatie

U heeft een indicatie nodig van uw gemeente. Met deze indicatie, wordt thuisbegeleiding betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Uw gemeente vergoedt een groot deel, daarnaast betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte hiervan. U vraagt de indicatie aan bij het Wmo-loket van uw gemeente

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.