Verpleging

Naast de persoonlijke verzorging kan het natuurlijk zo zijn dat u hulp nodig heeft bij het verrichten van medische handelingen. Wij zijn hiervoor bevoegd en helpen u dan ook met plezier. Of het nu gaat om medicatie toedienen, Wondverzorging, sondes en katheters inbrengen en verwijderen of het uitvoeren van handelingen die uw arts bepaald heeft. Wij staan voor u klaar. Hier geldt evengoed dat wij alle aandacht voor uw behoeften hebben en u voorzien van passende zorg. Ons doel is u zoveel mogelijk te helpen, zodat u uw dagelijkse activiteiten zonder zorgen voort kunt zetten.

Kosten en indicatie

U heeft een indicatie nodig van uw gemeente. Met deze indicatie, wordt thuisbegeleiding betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Uw gemeente vergoedt een groot deel, daarnaast betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte hiervan. U vraagt de indicatie aan bij het Wmo-loket van uw gemeente

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.